Izjava o konverziji

Dvojno iskazivanje cijena

Od 5. rujna 2022. do 31. prosinca 2023. uz proizvode na ShopGuru platformi za pretragu proizvoda vidjeti ćete dva iznosa: 

- jedan iznos biti će prikazan u kunama

- drugi iznos biti će prikazan u eurima

- dvojno iskazivanje cijena biti će aktivno kod svih proizvoda prikazanih na https://shopguru.hrPreračunavanje kuna u euro

U skladu s Zakonom o uvođenju eura kao službene valute Republike Hrvatske preračunavanje će se obavljati prema fiksnom tečaju konverzije. 

Fiksni tečaj konverzije javno je dostupan na službenoj internetskoj stranici uvođenja eura www.euro.hr.Fiksni tečaj ima pet decimala i iznosi 7,53450. 

Kod preračunavanja će se koristiti svih pet decimala koje će se zatim zaokruživati na dvije prema standardnom matematičkom pravilu:

•   ako je treća decimala manja od pet, druga decimala ostaje nepromijenjena,

•   ako je treća decimala jednaka ili veća od pet, druga decimala povećat će se za jedan.