Uprava, školstvo

1 - 20 od 194 proizvoda iz 0 trgovina

XI-4-141/R Raskid ugovora o naukovanju za kvalifikaciju (žuti) Prilog 4.

1,88 € / 14,16 kn
Bespl. uz min. iznos
bazzar.hr bazzar.hr
U trgovinu

II-137/A POPIS AKATA; Knjiga 200 stranica, 25 x 35 cm

151,50 € / 1.141,48 kn
Bespl. uz min. iznos
bazzar.hr bazzar.hr
U trgovinu

XI-4-134 Ugovor o suradnji (bijeli) Prilog 5.

2,50 € / 18,84 kn
Bespl. uz min. iznos
bazzar.hr bazzar.hr
U trgovinu

II-139/A INTERNA DOSTAVNA KNJIGA; Knjiga 200 stranica, 21 x 29,7 cm

110,00 € / 828,80 kn
Bespl. uz min. iznos
bazzar.hr bazzar.hr
U trgovinu

II-142/A DOSTAVNA KNJIGA ZA MJESTO; Knjiga 200 stranica, 21 x 29,7 cm

87,50 € / 659,27 kn
Bespl. uz min. iznos
bazzar.hr bazzar.hr
U trgovinu

II-142/B DOSTAVNA KNJIGA ZA MJESTO; Knjiga 400 stranica, 21 x 29,7 cm

150,00 € / 1.130,18 kn
Bespl. uz min. iznos
bazzar.hr bazzar.hr
U trgovinu

II-143/A DOSTAVNA KNJIGA ZA POŠTU; Knjiga 200 stranica, 21 x 29,7 cm

100,00 € / 753,45 kn
Bespl. uz min. iznos
bazzar.hr bazzar.hr
U trgovinu

II-144/A KNJIGA PISMOHRANE (Obrazac 12); Knjiga 200 stranica, 29,7 x 21 cm

110,00 € / 828,80 kn
Bespl. uz min. iznos
bazzar.hr bazzar.hr
U trgovinu

XI-10-41 EVIDENCIJA O IZDANIM POTVRDAMA - OBJAVAMA ZA KORIŠTENJE POVLASTICA U PUTNIČKOM PROMETU; Knj

61,00 € / 459,60 kn
Bespl. uz min. iznos
bazzar.hr bazzar.hr
U trgovinu

XI-4-142/P Ugovor o provedbi praktične nastave i vježbi

1,25 € / 9,42 kn
Bespl. uz min. iznos
bazzar.hr bazzar.hr
U trgovinu

XI-4-142/R Raskid ugovora o provedbi praktične nastave i vježbi

1,88 € / 14,16 kn
Bespl. uz min. iznos
bazzar.hr bazzar.hr
U trgovinu

XI-4-143/S Ugovor o suradnji

2,50 € / 18,84 kn
Bespl. uz min. iznos
bazzar.hr bazzar.hr
U trgovinu

II-3/NCR NARUDŽBENICA; Blok 3 x 50 listova, 21 x 14,8 cm

46,50 € / 350,35 kn
Bespl. uz min. iznos
bazzar.hr bazzar.hr
U trgovinu

II-117 POZIV ZA STRANKU PREKO POŠTE; List, 14,8 x 21 cm

0,35 € / 2,64 kn
Bespl. uz min. iznos
bazzar.hr bazzar.hr
U trgovinu

II-118 POZIV ZA STRANKU; List, 14,8 x 21 cm

1,00 € / 7,53 kn
Bespl. uz min. iznos
bazzar.hr bazzar.hr
U trgovinu

II-12/B URUDŽBENI ZAPISNIK; Knjiga 200 stranica, 25 x 35 cm

151,25 € / 1.139,59 kn
Bespl. uz min. iznos
bazzar.hr bazzar.hr
U trgovinu

II-12/C URUDŽBENI ZAPISNIK; Knjiga 400 stranica, 25 x 35 cm

187,50 € / 1.412,72 kn
Bespl. uz min. iznos
bazzar.hr bazzar.hr
U trgovinu

II-126 DOSTAVNICA; List, 21 x 7,5 cm

0,50 € / 3,77 kn
Bespl. uz min. iznos
bazzar.hr bazzar.hr
U trgovinu

II-134 UPISNIK PREDMETA PRVOG STUPNJA UPRAVNOG POSTUPKA; List, 50 x 35 cm

1,55 € / 11,68 kn
Bespl. uz min. iznos
bazzar.hr bazzar.hr
U trgovinu

II-135 UPISNIK PREDMETA DRUGOSTUPANJSKOG UPRAVNOG POSTUPKA; List, 50 x 35 cm

1,70 € / 12,81 kn
Bespl. uz min. iznos
bazzar.hr bazzar.hr
U trgovinu

Sve kategorije