Opći uvjeti korištenja

Ovdje definirani Opći uvjeti korištenja odnose se na korištenje web stranice shopguru.hr i svih ponuđenih sadržaja, usluga i servisa na istoj, te komunikacija, uključujući i komunikaciju s vlasnikom web stranice DIGITALNE PLATFORME d.o.o.

Opći uvjeti korištenja sastavljeni su u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, Zakonom o elektroničkoj trgovini, te drugim povezanim pozitivnim propisima koji su na snazi na području Republike Hrvatske.

Bilo da se pristupa putem računala, mobilnog uređaja ili druge tehnologije, korištenjem web stranice shopguru.hr i svih pridruženih stranica, usluga i servisa vezanih uz njih, smatra se da ste u svakom trenutku upoznati sa ovim Općim uvjetima korištenja, te da ih u potpunosti razumijete i prihvaćate.

Ukoliko ne prihvaćate ove Opće uvjete korištenja, molimo Vas da ne pristupate web stranici shopguru.hr i ne koristite njezine sadržaje i usluge.

Pravo korištenja web stranica osobno je pravo krajnjeg korisnika, i ne može se ni na koji način prenositi na druge fizičke ili pravne osobe.

Krajnji korisnik osobno je odgovoran za zaštitu povjerljivosti lozinki, na mjestima gdje one kao takve postoje. Krajnji korisnik je upoznat sa činjenicom da, iako je internet općenito sigurna okolina, ponekad dolazi do prekida usluga, ili do događaja koji su izvan naše kontrole. Stoga, mi ne možemo biti odgovorni za bilo kakav gubitak podataka do kojeg može doći za vrijeme prijenosa informacija na internetu.

Iako je naš cilj ove web stranice učiniti dostupnom 24 sata dnevno i to 7 dana u tjednu, ista ponekad možda neće biti dostupna zbog bilo kojeg razloga, uključujući i rutinsko održavanje. Krajnji korisnik se slaže i prihvaća da zbog razloga, koji su kako pod, tako i izvan naše kontrole, pristup web stranici ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen.

Zadržavamo pravo u bilo kojem trenutku izmijeniti ili ukinuti bilo koji segment poslovanja, uključujući, i bez ograničenja, sadržaj, vrijeme dostupnosti, kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje stranica. Nadalje, možemo prestati slati bilo koji dio informacija, ili bilo koju vrstu informacija, možemo promijeniti ili ukinuti bilo koji način prijenosa podataka te možemo promijeniti brzine prijenosa podataka, kao i bilo koje njihove druge karakteristike.

Pravni sporovi koji mogu nastati, kao posljedica korištenja (osim ako posebnim ugovorom nije drugačije navedeno) prvenstveno se rješavaju mirnim putem. Ako to ne bi bilo moguće, u nadležnosti su suda u Zagrebu i rješavaju se u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske. Korištenjem ove web stranice krajnji korisnik pristaje da je bilo koji spor ili zahtjev, proizašao iz, ili koji je u vezi s ovim Općim uvjetima korištenja, ili u vezi s njihovim provođenjem, u nadležnosti suda u Zagrebu. Korištenjem ovih internetskih stranica krajnji korisnik izjavljujete da je upoznat i suglasan s ovdje iznesenim uvjetima poslovanja i pravilima. Ukoliko se s ovdje navedenim uvjetima korištenja i pravilima ne slažete, molimo vas da se suzdržite od uporabe ovih internetskih stranica.

Promjena uvjeta

Zadržavamo pravo u bilo kojem trenutku, i bez prethodne obavijesti, ukoliko to smatramo potrebnim ukinuti ili izmijeniti bilo koji od ovdje navedenih općih uvjeta korištenja. Stoga, savjetujemo krajnje korisnike da s vremena na vrijeme ponovo pročitaju informacije sadržane u Općim uvjetima korištenja, a kako bi ostali informirani o takvim promjenama.

Ukoliko dođe do promjene Općih uvjeta korištenja a krajnji korisnik nastavi koristiti naše internetske stranice, podrazumijeva se da prihvaća Opće uvjete korištenja koji su trenutno važeći. Bilo kakva izmjena ili brisanje uvjeta i pravila korištenja stupit će na snagu odmah nakon što bude objavljena na stranicama. Bilo kakvo korištenje ovih internetskih stranica od strane krajnjeg korisnika nakon takve obavijesti podrazumijevat će se kao prihvaćanje tih promjena.

Svaki korisnik prihvaćanjem ovih Općih uvjeta korištenja prihvaća i odgovornost, odnosno, suglasni ste da ćete preuzeti na sebe sve zahtjeve postavljene prema vlasniku web stranice shopguru.hr, a koji bi proizašli iz Vaših povreda svega navedenog u ovim Općim uvjetima korištenja, te se obvezujete nadoknaditi svu štetu i nastale troškove vlasniku web stranice shopguru.hr, kao i ostalim korisnicima i trećim osobama.

Ovisno o težini i učestalosti povrede ovih Uvjeta korištenja od strane korisnika, vlasnik stranica shopguru.hr zadržava pravo i na ukidanje korisničkog računa registriranog korisnika.

Oprema

Krajnji korisnik je odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, uključujući sav softver i hardver koji posjeduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korištenje ove web stranice te sve s tim povezane troškove. Shopguru.hr nije odgovoran za bilo kakva oštećenja opreme krajnjeg korisnika koja mogu nastati kao posljedica korištenja web stranice shopguru.hr.

Elektronska komunikacija

Kada posjetite web stranicu shopguru.hr ili pošaljete elektronsku poštu (e-mail) vlasniku web stranice, s njim komunicirate elektronski. Ovime pristajete na elektronsku komunikaciju s vlasnikom web stranice. Vlasnik web stranice shopguru.hr s Vama komunicira putem e-maila ili uz pomoć informacija na web stranici. Time pristajete na sva pravila, upozorenja, obavijesti i ostale poruke putem kojih se obavlja međusobna komunikacija. Nije dozvoljeno korištenje neispravnih ili tuđih e-mail adresa, lažno predstavljanje kao druga osoba i/ili organizacija ili bilo kakvo drugačije navođenje na krivi izvor sadržaja i komunikacije.

Sadržaji na web stranici shopguru.hr:

 • postoje isključivo u svrhu informiranja te ne predstavljaju službene informacije, osim ako to nije posebno naznačeno
 • objavljeni su u dobroj namjeri te se mogu promijeniti bez prethodne obavijesti.

Web stranica shopguru.hr ne omogućuju kupnju proizvoda već samo njihov pregled i usporedbu.

DIGITALNE PLATFORME d.o.o. ulaže maksimalne napore u održavanju sadržaja na stranicama ažurnim i točnim, ali ne jamči stopostotnu točnost svih prikazanih informacija o proizvodima i uslugama te za postojeće kategorije proizvoda ne jamči da sadržavaju sve proizvode i sve marke iz ponuda trgovina koje se oglašavaju na web stranici, kao i to da će svi proizvodi biti ispravno kategorizirani, zadržava pravo objavljivanja dijela ili kompletnog sadržaja stranica shopguru.hr na drugim (pod)domenama, te nije odgovoran za sadržaj web stranica čije linkove shopguru.hr sadrži.

Ukoliko sumnjate da se na web stranici shopguru.hr nalazi sadržaj koji je na bilo koji način mogao povrijediti Vaša autorska prava, pozivamo Vas da nam se obratite na e mail adresu: shopguru@shopguru.hr . Ukoliko se Vaša sumnja pokaže opravdanom materijali će biti uklonjeni. Korisnik nas može kontaktirati te uputiti pritužbu na e-mail adresu: shopguru@shopguru.hr, u slučaju da uoči pogrešku, problem, povredu, neprihvatljiv sadržaj i slično na web stranici.

Korištenje web stranice shopguru.hr

Korištenje sadržaja web stranice shopguru.hr dopušteno je samo u osobne svrhe. Korištenje bilo kakvog sadržaja u komercijalne svrhe nije dozvoljeno bez prethodnog izričitog dopuštenja vlasnika web stranice.

Podaci i informacije sa web stranice korisnik može prenijeti na svoje vlastite sustave za vlastite potrebe i nekomercijalne svrhe, ali ne smiju se promijeniti oznake autorskog prava i drugih srodnih prava. Dozvoljeno je ispisati podatke i informacije za čitanje za vlastite ili nekomercijalne svrhe.

Svako korištenje web stranice shopguru.hr koje se ne smatra kao normalno korištenje, zabranjeno je te predstavlja povredu koja će se prijaviti nadležnim državnim tijelima kaznenog progona.

Normalno korištenje se smatra korištenje stranica bez programskih uređaja (poput automatiziranog skidanja podataka sa stranica i slično) te u smislu normalnog broja zahtjeva u doglednom vremenu.

Vlasnik web stranice shopguru.hr zadržava pravo spriječiti ili ograničiti pristup web stranici, te poduzeti druge radnje za zaštitu svojih interesa prema korisnicima i/ili onim IP adresama s kojih se vrše radnje protivne ovim Općim uvjetima korištenja, pozitivnim propisima ili moralu društva, te s te osnove neće snositi nikakvu odgovornost.

Zabranjeno je:

 • stjecanje dijelova (kvalitetno i/ili kvantitativno) baze podataka s određenim softverskim rješenjima
 • podatke i informacije sa stranica prikupljati u bilo kojoj javnoj ili privatnoj bazi podataka korištenje baze podataka suprotno od normalnog korištenja ili na način koji može utjecati na interese web stranice shopguru.hr ili njezinog vlasnika
 • objavljivati podatke u bilo kojem obliku osim ako kod podataka nije izričito navedeno da se objava dozvoljava
 • kopiranje, prenošenje, objavljivanje, izmjena podataka i informacija ili slanjem poštom ili distribuiranje na bilo koji način, bez prethodnog izričitog odobrenja vlasnika stranice shopguru.hr
 • uklanjanje reference
 • korištenje sadržaja web stranice shopguru.hr na način koji može uzrokovati štetu web stranici shopguru.hr, vlasniku iste, ostalim korisnicima ili bilo kojoj trećoj osobi objavljivati sadržaje kojima se vrši povreda tuđih autorskih prava i drugih prava intelektualnog vlasništva
 • objavljivanje i/ili razmjena sadržaja koji nisu u skladu s važećim hrvatskim propisima i zakonima, uključujući neistinite, uvredljive, prijeteće, zlostavljajuće, vulgarne, rasističke i druge sadržaje koji potiču mržnju po bilo kojoj osnovi
 • objavljivanje podataka kojima se neovlašteno otkrivaju podaci koji predstavljaju poslovnu ili drugu tajnu, osobnih podataka treće osobe ili pravo na osobnost trećih osoba, korisnika a osobito djece
 • lažno predstavljanje sa svrhom prijetnje, manipulacije, prijevare ili dovođenja u zabludu vlasnika web stranice shopguru.hr, ostalih korisnika ili trećih osoba
 • bilo kakvo ometanje ili onemogućavanje korištenja web stranice drugim korisnicima
 • svjesno objavljivanje, učitavanje i/ili razmjena sadržaja koji sadrže viruse i bilo kakve programe koji za posljedicu mogu imati ometanje, ograničavanje rada ili uništenje bilo kojeg računalnog programa ili računalne i druge opreme
 • neovlašteno prikupljanje, spremanje, prenošenje i korištenje bilo kakvih osobnih podataka ostalih korisnika web stranice
 • ostale slične radnje

  Korisnik je odgovoran za svu štetu koju bi mogla pretrpjeti web stranica shopguru.hr ili vlasnik iste zbog nepoštivanja navedenih uvjeta i ograničenja.

  Dođe li do nepoštivanja odredbi i pravila iz ovih Općih uvjeta korištenja od strane korisnika ili trećih osoba, isti će snositi odgovarajuće zakonske posljedice te odgovarati za bilo koju nedopuštenu aktivnost, te izazvanu štetu.

  Kolačići

  Korisnik je svjestan da web stranica shopguru.hr koriste kolačiće (eng. cookies) kako bi posjetiteljima pružile što bolje korisničko iskustvo.

  Korisnička prava i obveze

  Pristup web stranici shopguru.hr je slobodan, te registracija nije nužna.

  Ipak, registracijom na web stranici shopguru.hr dobivate podatke o korisničkom računu - korisničko ime i lozinku koju ste dužni čuvati, te ste u potpunosti odgovorni za svu štetu nastalu neautoriziranim korištenjem svog korisničkog računa.

  Informacije koje pružite prilikom registracije biti će čuvane sukladno propisima GDPR-a, te će se koristiti isključivo za potrebe ShopGuru-a i neće se prosljeđivati trećim osobama, bez izričitog Vašeg pristanka.

  Vlasnik web stranice shopguru.hr, niti ShopGuru, ne preuzima odgovornost za štetu koja bi Vama, ostalim korisnicima ili trećoj osobi mogla nastati uslijed korištenja korisničkog računa bez autorizacije i bilo kakve zlouporabe podataka dostupnih na korisničkom računu. Ne dopušta se korištenje vulgarnih i uvredljivih korisničkih imena te vlasnik web stranice shopguru.hr zadržava pravo brisanja takvih korisničkih računa bez ikakve prethodne obavijesti.

  Završetkom registracije prihvaćate svu odgovornost za sve aktivnosti uzrokovane koristeći web stranicu shopguru.hr.

  Svi sadržaji koje objavljujete na shopguru.hr (poput ocjena, recenzija/komentara proizvoda i trgovina i slično), osim ako je drugačije istaknuto, smatraju se vlasništvom web stranice shopguru.hr. 

  ShopGuru zadržava pravo objaviti sadržaje koje ste objavili bez Vaše prethodne suglasnosti na bilo kojem mjestu na web stranici, te koristiti iste u promotivne svrhe, prerađeno ili djelomično. Suglasni ste da bilo koji sadržaj koji objavite, vlasnik web stranice shopguru.hr ima pravo mijenjati, dopunjavati, prilagođavati ili brisati bez ikakvog prethodnog dopuštenja ili obavijesti. Objavljivanjem sadržaja svjesni ste da će oni biti dostupni ostalim korisnicima i trećim osobama. Vlasnik web stranice shopguru.hr, niti stranica shopguru.hr niti u jednom trenutku ne odgovara za neautorizirana korištenja Vaših sadržaja od strane drugih korisnika i trećih osoba.

  Objavljivanjem sadržaja na web stranici shopguru.hr jamčite, kako slijedi:

  1. da je sav sadržaj istinit, potpun i točan, te objavljen u dobroj namjeri
  2. da ste autor tih sadržaja, nositelj autorskog prava i/ili drugih prava intelektualnog vlasništva nad istima te da ista prava nisu ograničena u korist trećih osoba, kao i također da objavljivanje Vašeg sadržaja u bilo kojem obliku neće ni na koji način vrijeđati prava ostalih korisnika i/ili trećih osoba, osobito autorska prava i druga prava intelektualnog vlasništva.

  Ograničenje odgovornosti

  Vlasnik web stranice shopguru.hr, niti www.shopguru.hr nije odgovoran Vama kao korisniku, niti trećim osobama za bilo koju nastalu štetu (direktnu, indirektnu, slučajnu ili posljedičnu, povezanu s ili proizlazeći iz vaše uporabe, pogrešne uporabe, odnosno nemogućnosti uporabe web stranice. Bez obzira čak i na to što bi vaše potraživanje moglo biti temeljeno na garanciji, ugovoru, prekršaju ili nekom drugom pravnom uporištu, neovisno o našoj obaviještenosti o mogućnosti nastanka takve štete, vlasnik web stranice shopguru.hr, kao i shopguru.hr  se oslobađa od svake odgovornosti.

  Prihvaćanje ograničenja odgovornosti vlasnika web stranice shopguru.hr, kao i shopguru.hr nužan je preduvjet korištenja stranica https://shopguru.hr.