Upute za korištenje

1. Pretraga proizvoda može se vršiti na dva načina:

a) Upisom riječi u polje za pretragu:b) Pretragom kroz kategorije na dnu početne stranice:2. U izbornicima s lijeve strane možete pronaći nazive glavnih podkategorija pojedinih grupa, kako bi lakše došli do određene skupine proizvoda.3. Ulaskom u skupinu proizvoda prikazat će se opcije pomoću kojih možete filtrirati prikazane artikle prema specifikacijama ili pogodnostima. Gumb “Vidi više” vodi na stranicu proizvoda gdje se mogu doznati dodatne informacije.4. Gumb “U trgovinu” preusmjerava na web stranicu prodavatelja gdje možete izvršiti narudžbu proizvoda.