Pravila privatnosti

DIGITALNE PLATFORME d.o.o. (dalje: ShopGuru) ozbiljno shvaća zaštitu osobnih podataka i poduzima sve potrebne tehničke i organizacijske mjere u skladu s najboljom praksom i obvezama koje propisuju hrvatski zakoni i Opća uredba o zaštiti podataka (EC 2016/679) – GDPR.

ShopGuru obrađuje osobne podatke u duhu s propisanim načelima i odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka (EC 2016/679). 

ShopGuru-ov informatički sustav zaštićen je sukladno najprihvatljivijim praksama i standardima, bilo u vidu fizičke zaštite bilo u vidu računalne zaštite. Korisnike informatičkog sustava redovito se obučava i informira o važnosti informacijske sigurnosti i zaštite podataka.

Konkretna svrha i načini obrade vaših osobnih podataka uvelike ovise o vrsti poslovnog odnosa na temelju kojeg prikupljamo vaše podatke. Vaše podatke obrađujemo u svrhe koje su opravdane našim uslugama, te se ne prikuplja više podataka od potrebnog za ispunjenje Vaše željene usluge. 

U svojem poslovanju rukovodimo se temeljnim načelima zaštite osobnih podataka, što znači da podatke obrađujemo zakonito, transparentno i pošteno te da je obrada ograničena samo za svrhu za koju su podaci prikupljeni kao i da se obrađuju samo oni podaci koji su nužni za tu svrhu. 

Ova pravila o privatnosti odnose se na:

 • upotrebu naše web stranice https://shopguru.hr/ (dalje: web stranica), 
 • prijavu na obavijesti o novostima i našoj ponudi usluga, 
 • obavijesti putem naših društvenih mreža i aplikacija, 
 • vašu upotrebu bilo koje druge sadašnje ili buduće, online ili offline usluge (dalje: Usluge)

Ova pravila o privatnosti odnose se na Vas naše korisnike, odnosno fizičke osobe koje koriste naše Usluge (dalje: Korisnici) i za pravne osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost (dalje: Pravne osobe).

Vaše osobne podatke čuvamo samo onoliko koliko je potrebno za ostvarenje svrhe obrade, osim u slučaju kada smo određenim propisima obvezni dulje pohranjivati osobne podatke, odnosno u slučaju kada to zahtijevaju naši legitimni interesi (primjerice radi postavljanja, ostvarivanja ili zaštite pravnih zahtjeva). 

Točnost, pouzdanost, povjerljivost i cjelovitost vaših osobnih podataka također su načela kojima se vodimo pri obradi. 

Pristup vašim osobnim podacima imaju isključivo ovlaštene osobe ShopGuru-a, te ugovorni partneri  koji nam pružaju poslovnu potporu.

Kako bi se ostvarili gore navedeni regulatorni zahtjevi, unutar naše kompanije angažirano je više različitih organizacijskih jedinica, čime je osiguran multidisciplinaran pristup očuvanju i zaštiti privatnosti naših kupaca, poslovnih partnera, kandidata za zapošljavanje i drugih osoba čije podatke prikupljamo u svojem poslovanju. Pritom redovito educiramo svoje zaposlenike, a s partnerima koji nam pružaju poslovnu podršku ugovaramo odgovarajuće mjere zaštite.


Ključne informacije

Voditelj obrade i Službenik za zaštitu osobnih podataka

Voditelj obrade osobnih podataka je DIGITALNE PLATFORME d.o.o., Zagreb, Makančeva ulica 18
Službenik za zaštitu osobnih podataka: (Petar Pavić, info@shopguru.hr)
Kontakt na koji možete slati svoje upite:
Adresa: Makančeva ulica 18, 10000 Zagreb, n. p. Službenika za zaštitu osobnih podataka
Adresa e-pošte: info@shopguru.hr

Osobni podaci

Vaše osobne podatke prikupljamo kada nam ih proslijedite putem upotrebe naših Usluga, bilo da nas kontaktirate telefonom, putem elektroničke pošte, u pisanom obliku ili putem društvenih mreža. Također kada je to dopušteno zakonskim propisima, informacije o Vama možemo dobiti i iz drugih izbora.

Vrste informacija koje prikupljamo o vama mogu uključivati informacije poput: e-mail adresa, ime i prezime, informacije o vašem računalu ili mobilnom uređaju (npr. vašu IP adresu i vrstu pretraživača, vrstu uređaja), informacije o tome kako koristite naše Usluge (npr. koje ste stranice gledali, vrijeme kada ste ih gledali i što ste kliknuli).

Dakle, osobne podatke koji se obrađuju sukladno zakonskim propisima, predstavljaju gore navedeni prikupljeni podaci koji se odnose na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (ime i prezime, adresa elektroničke pošte, informacija o vašem računalu ili mobilnom uređaju, informacije o tome kako koristite naše usluge i sl.).

Obrada osobnih podataka podrazumijeva svaki postupak koji se obavlja na osobnim podacima, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, uporaba, pohrana, prilagodba ili izmjena, brisanje, uništavanje.

Svrha obrade i pravna osnova za obradu osobnih podataka

ShopGuru kao voditelj obrade osobnih podataka, štiti vašu privatnost i obrađuje samo one osobne podatke koji su mu nužni i koji su pribavljeni u sklopu poslovnih aktivnosti, bilo da su podaci dobiveni od vas, od strane trećih osoba ili javno dostupnih izvora.

Osobne podatke prikupljamo u točno određene svrhe o čemu vas jasno informiramo kao ispitanika, odnosno osobu čije podatke prikupljamo, te po potrebi, ako je tako predviđeno zakonom, tražimo privolu za njihovu obradu. Privola znači slobodno dano i izričito očitovanje da vaše osobne podatke obrađujemo u svrhu u koju su prikupljeni.

Ne obrađujemo više osobnih podataka nego što je doista potrebno za vaše sudjelovanje u nekoj aktivnosti.

Vaši osobni podaci koriste se u jednu od sljedećih svrha:

Za korisnike

U vezi s vašim korištenjem Usluga.

Upravljanje i poboljšanje naših online mjesta, uključujući prilagođavanje korisničkog iskustva naše web stranice. Ovo je nužno zbog našeg zakonitog interesa boljeg razumijevanja želja naših korisnika i potencijalnih kupaca te prilagođavanja naše web stranice, proizvoda i usluga vašim potrebama i željama.

Online oglašavanje s obzirom na ponašanje potrošača (profiliranje). Na nekim mjestima naših online stranica možemo koristiti i/ili dozvoliti trećim osobama (partnerima za oglašavanje) prikupljanje (putem online alata prikupljanja poput kolačića i drugih tehnologija praćenja i prikupljanja) osobnih podataka koji se odnose na vaše aktivnosti na tim mjestima.

Zaštita našeg poslovanja i naših poslovnih interesa, uključujući svrhu provjeravanja kreditnih i proteklih iskustava, sprječavanja prijevara i naplate potraživanja. Ovo je nužno za zaštitu naših zakonitih interesa sprječavanja kriminalnih radnji, poput prijevara ili pranja novca, kako bi osigurali da se naša web stranica i usluge ne zloupotrebljavaju te kako bi zaštitili naše poslovanje. Ovakve provjere ćemo provoditi samo ako zakon to dopušta.

Komuniciranje s našim poslovnim savjetnicima i pravnim zastupnicima. Ovo je nužno zbog naših zakonitih interesa dobivanja pravnog ili stručnog poslovnog savjeta, posredovati ćemo samo vaše osobne podatke, ako je to potrebno, i to u najmanje potrebnom opsegu i anonimno kada god to bude moguće.

Dijeljenje osobnih podataka s trećim strankama (u nastavku: poslovni partneri), koji su povezani s nama u vezi s našim obavljanjem usluga kao što su to: naši IT i infrastrukturni poslovni partneri, povezane tvrtke, oglašivački partneri.

Ovo je nužno zbog našeg zakonitog interesa vođenja i upravljanja našim poslovanjem, zbog poštivanja zakonskih obveza koje nas obvezuju ili zbog vlastitih potreba za izravnim marketingom. Kada dijelimo vaše osobne podatke, to ćemo učiniti dosljedno i na temelju potrebe za informiranjem, u skladu s odgovarajućim ograničenjima povjerljivosti, na temelju anonimnosti, koliko je to moguće i samo onoliko koliko je nužno potrebno za bilo koju od ovih svrha.

Provođenje naših zakonskih prava i poštivanje zakona, propisa i drugih zakonskih zahtjeva. Ovo je nužno zbog našeg zakonitog interesa zaštite našeg poslovanja i provođenja naših ugovornih i drugih zakonskih prava te osiguravanja fizičke, mrežne i informacijske sigurnosti te cjelovitosti, dodatno je potrebno zbog našeg zakonitog interesa osiguranja sigurnog i beskompromisnog IT sustava i mreže, uključujući sigurnosno kopiranje i arhiviranje, sprječavanje zloupotrebe programske opreme, virusa, pogrešaka ili drugog zlonamjernog koda te sprječavanja neovlaštenog pristupa našim sustavima i svih oblika napada ili šteta našim IT sustavima i mrežama.

U svezi s zahtjevima za objavljivanje u slučaju prodaje ili kupovine tvrtke i/ili imovine, stvarne ili potencijalne. Ovo je nužno zbog naših zakonitih interesa prodaje i/ili osiguravanja i poticanja uspjeha našeg poslovanja.

U statističke i istraživačke svrhe. Podaci će biti anonimni i koristit ćemo ih za zakonite interese obrade osnovnih podataka u svrhu istraživanja, uključujući tržišno istraživanje, bolje razumijevanje naših stranaka i prilagođavanje naših usluga i proizvoda vašim potrebama.

Za svrhu oglašavanja i vaše suglasnosti u svrhu e-oglašavanja kako vi vas obavijestili o našim uslugama, novostima, organizaciji događanja te kako bi vam ponudili naše usluge i druge oblike e-oglašavanja.

Za pravne osobe

U vezi s vašom upotrebom Usluge.

Upravljanje i poboljšanje naših online mjesta, uključujući prilagođavanje korisničkog iskustva naše web stranice. Ovo je nužno zbog našeg zakonitog interesa boljeg razumijevanja želja naših korisnika i potencijalnih kupaca te prilagođavanja naše web stranice, proizvoda i usluga vašim potrebama i željama.

Zaštita našeg poslovanja i naših poslovnih interesa, uključujući svrhu provjeravanja kreditnih i proteklih iskustava, sprječavanja prijevara i naplate potraživanja. Ovo je nužno za zaštitu naših zakonitih interesa sprječavanja kriminalnih radnji, poput prijevara ili pranja novca, kako bi osigurali da se naša web stranica i usluge ne zloupotrebljavaju te kako bi zaštitili naše poslovanje. Ovakve provjere ćemo provoditi samo ako zakon to dopušta.

Komuniciranje s našim poslovnim savjetnicima ili pravnim zastupnicima. Ovo je nužno zbog našeg zakonitog interesa pridobivanja pravnog ili stručnog poslovnog savjeta, posredovat ćemo vaše osobne podatke, samo ako je to potrebno, i to u najmanje potrebnom opsegu i anonimno kada god to bude moguće.

Dijeljenje osobnih podataka s trećim strankama (u nastavku: naši poslovni partneri), koji su povezani s nama u vezi s našim obavljanjem usluga kao što su to: naši IT i infrastrukturni poslovni partneri, povezane tvrtke, oglašivački partneri.

Ovo je potrebno ili za provedbu ugovora, kojeg smo sa vama sklopili (ili za pripremu ponude), za naš zakonit interes učinkovitog vođenja i upravljanja našim poslovanjem, za usklađenost s pravnim obvezama koje nas obvezuju ili zbog vlastitih potreba za izravnim marketingom. Kada dijelimo vaše osobne podatke, to ćemo učiniti dosljedno i na temelju potrebe za informiranjem, u skladu s odgovarajućim ograničenjima povjerljivosti, na temelju anonimnosti, koliko je to moguće i samo onoliko koliko je nužno potrebno za bilo koju od ovih svrha.

Provođenje naših zakonskih prava i poštivanje zakona, propisa i drugih zakonskih zahtjeva. Ovo je nužno zbog našeg zakonitog interesa zaštite našeg poslovanja i provođenja naših ugovornih i drugih zakonskih prava te osiguravanja fizičke, mrežne i informacijske sigurnosti te cjelovitosti. Dodatno je potrebno zbog našeg zakonitog interesa osiguranja sigurnog i beskompromisnog IT sustava i mreže, uključujući sigurnosno kopiranje i arhiviranje, sprječavanje zloupotrebe programske opreme, virusa, pogrešaka ili drugog zlonamjernog koda te sprječavanja neovlaštenog pristupa našim sustavima i svih oblika napada ili šteta našim IT sustavima i mrežama. Možda ćemo morati koristiti i obrađivati vaše osobne podatke kako bi bili u skladu s pravnim obvezama koje moramo poštivati. Na primjer, možemo zahtijevati da proslijedite određene osobne podatke u svrhu izvršavanja zakonske obveze sprječavanja pranja novca ili da svoje podatke otkrijete sudu na temelju sudskog naloga. Vaše osobne podatke ćemo možda trebati za ispunjavanje zakonskih obveza poput poreznih zakona i ostalih propisa koji nas obvezuju.

U svezi s zahtjevima za objavljivanje u slučaju prodaje ili kupovine tvrtke i/ili imovine, stvarne ili potencijalne. Ovo je nužno zbog naših zakonitih interesa prodaje i/ili osiguravanja i promicanja uspjeha našeg poslovanja.

U statističke i istraživačke svrhe. Podaci će biti anonimni i koristit ćemo ih za zakonite interese obrade osnovnih podataka u svrhu istraživanja, uključujući tržišno istraživanje, bolje razumijevanje naših stranaka i prilagođavanje naših usluga i proizvoda vašim potrebama.

Identificiranja možebitnih kaznenih djela ili prijetnji javnoj sigurnosti nadležnom tijelu. Ovo je nužno zbog našeg zakonitog interesa poticanja uspjeha našeg poslovanja, spriječavanja kriminala, za ispunjavanje zakonskih obveza općeg javnog interesa ili za zakonite interese vladinih organa i nadležnih tijela koji sprječavaju kaznena djela.

U vezi s bilo kojim pravnim sporom ili postupkom. Ovo je nužno zbog našeg zakonitog interesa poticanja i osiguravanja uspjeha našeg poslovanja, rješavanja sporova te izdavanja takvih razotkrivanja propisanih zakonom ili koje smatramo razumnim i u skladu s zakonom.

Za svrhu oglašavanja i vaše suglasnosti u svrhu e-oglašavanja kako vi vas obavijestili o našim uslugama, novostima, organizaciji događanja te kako bi vam ponudili naše usluge i druge oblike e-oglašavanja.

Kada obrađujemo vaše osobne podatke na temelju vaše suglasnosti, možete u bilo kojem trenutku otkazati danu suglasnost i to putem elektronske pošte na adresu info@shopguru.hr. Datum stupanja na snagu takvog otkazivanja je 30 radnih dana od dana kada smo zaprimili vaš zahtjev.

Ako bi došlo do potrebe vaše osobne podatke obrađivati u svrhe koje nisu predviđene zakonskim i podzakonskim propisima Europske unije, drugih država i/ili Republike Hrvatske,  ili izvan svrhe za koju ste dali privolu, prije takve obrade pružit ćemo vam informacije o toj drugoj svrsi i sve druge relevantne informacije o obradi, te zatražiti privolu za njihovo prikupljanje i obradu.

Koje osobne podatke prikupljamo i kako do njih dolazimo?

Ponajprije obrađujemo one osobne podatke koje prikupimo tijekom poslovnog odnosa, No, ako je to neophodno za izvršenje naših poslovnih aktivnosti i nevezano za konkretan ugovorni ili poslovni odnos, podatke prikupljamo iz javnih izvora (Sudski registar, FINA) ili su nam legitimno priopćeni od strane ugovornih partnera ili trećih osoba.

Vaše osobne podatke pohranjujemo na vlastitim serverima, kao i na serverima ponuđača usluga u oblaku, s lokacijom u EU. 

ShopGuru obrađuje vaše osobne podatke u opsegu koji je relevantan i ograničen na potrebe svrhe za koju se obrađuju. Radi se na primjer o slučajevima kada prvo treba pohraniti podatke kako bi kasnije mogli ispuniti naše obveze temeljem ugovora s vama ili za naše zakonite interese; ili kada imamo zakonsku obvezu nastavka obrade vaših podataka poput obveze vođenja evidencija koju određuje važeće porezno ili računovodstveno zakonodavstvo: i kada imamo pravni temelj za nastavak obrade vaših osobnih podataka kao što je vaša privola.

Ako želite dobiti više informacija o tome gdje i koliko dugo su pohranjeni vaši osobni podaci te o vašim pravima na brisanje i prijenos osobnih podataka, molimo vas da nas kontaktirate na e mail: info@shopguru.hr

Zaštita i čuvanje osobnih podataka, te razdoblje u kojem će biti pohranjeni

Prikupljene osobne podatke čuvamo i štitimo kao povjerljive podatke, bilo u elektroničkom ili u pisanom obliku te poduzimamo sve nužne tehničke, organizacijske i administrativne mjere zaštite od neovlaštene ili nezakonite upotrebe ili obrade te protiv slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja vaših osobnih podataka. 

Mjere uključuju:

 • načelo najmanjeg opsega količine podataka i obrade
 • osposobljavanje naših zaposlenika o važnosti povjerljivosti te održavanja privatnosti i sigurnosti vaših podataka
 • obvezu poduzimanja odgovarajućih disciplinskih mjera za provođenje odgovornosti zaposlenih kod privatnosti
 • kontinuirano i cjelovito osposobljavanje i testiranje naših mjera zaštite osobnih podataka
 • pažljiv i odgovoran izbor naših poslovnih partnera
 • upotreba sigurnih servera za pohranjivanje vaših osobnih podataka
 • imenovanje ovlaštene osobe za zaštitu osobnih podataka
 • zahtjev o dokazivanju identiteta svakog pojedinca koji zahtjeva pristup svojim osobnim podacima
 • i druge mjere po potrebi
 • Upozoravamo da prijenos informacija (uključujući osobne podatke) putem Interneta nije uvijek posve siguran. Ako nam posredujete bilo koje informacije putem interneta (putem elektronske pošte, putem naše web stranice ili na bilo koji drugi način) to radite u potpunosti na vlastitu odgovornost. Ne možemo biti odgovorni za bilo kakve troškove, izdatke, gubitak dobitka, štetu ugledu, odgovornosti ili bilo koji drugi oblik gubitka ili štete koju ste pretrpjeli zbog vašeg prijenosa podataka putem interneta.

Tko je primatelj vaših osobnih podataka?

ShopGuru se obvezuje se čuvati vaše osobne podatke i neće ih priopćavati odnosno učiniti dostupnima trećim osobama bez vašeg posebnog odobrenja, osim: 

 • ugovornim partnerima s kojima ima zasnovan ugovorni odnos, uključujući, ali ne ograničavajući se na ugovorne partnere koji pružaju odvjetničke usluge.
 • u svim slučajevima propisanim zakonom i/ili podzakonskim propisom Europske unije, drugih država i/ili Republike Hrvatske, kada je ShopGuru dužan dostaviti osobne podatke

Pravilnik o kolačićima

Što su kolačići i zašto su potrebni?

To su male tekstualne datoteke koje većina web mjesta pohranjuje na uređaje s kojih korisnici pristupaju internetu, s namjerom prepoznavanja pojedinih uređaja koje su korisnici koristili prilikom pristupanja. Njihovo pohranjivanje je pod potpunom kontrolom preglednika koji korisnik ima – on može ograničiti ili onemogućiti pohranu kolačića. Kolačići nisu štetni i uvijek su vremenski ograničeni.

Kolačići su od ključne važnosti za jamčenje web usluga koje su prilagođene korisniku. Najčešće funkcije e-poslovanja ne bi bile moguće bez kolačića. Interakcija između online korisnika i web stranice brža je i jednostavnija zahvaljujući kolačićima. Uz njihovu pomoć web stranica pamti preferencije i iskustva korisnika te tako štedi vrijeme, a pretraživanje web stranica postaje učinkovito i ugodno.

Postavke instalacije kolačića

Neki kolačići se brišu odmah nakon što zatvorite preglednik. Ti kolačići se nazivaju privremeni kolačići, jer traju samo toliko koliko traje pojedina sesija i na kraju sesije se više ne čuvaju. Takvi kolačići obično sadrže samo identifikacijski kod koji može prepoznati samo ona web stranica koja je instalirala kolačiće.

Drugi kolačići imaju određen vijek, odnosno rok trajanja. Oni se koriste kako bi se otkrilo jeste li se već prijavili na određenu web stranicu ili čuvaju informaciju o nekim postavkama.

Postavke za kolačiće vrijede za uređaj na kojem trenutno koristite našu web stranicu.

Osnovni kolačići, potrebni za pravilan rad web stranice.

 • Nije moguće isključiti (za te kolačiće ne trebamo vaš pristanak).

Analitički kolačići, s kojima anonimno mjerimo posjećenost web stranice i prikupljamo podatke o korištenju web stranice, kako bismo na temelju otkrića mogli poboljšati korisničko iskustvo.

 • Moguće je isključiti (korištenje web stranice ne ovisi o njima).

Reklamni kolačići i kolačići za ponovno ciljanje preko kojih vam na našoj web stranici i / ili vanjskim web stranicama možemo prikazivati oglase čiji je sadržaj prilagođen vašem zanimanju.

 • Moguće je isključiti (korištenje web stranice ne ovisi o njima).

Onemogućavanje internetskih kolačića

Neke ili sve kolačiće koje koristimo na našoj web stranici možete odbiti promjenom postavki preglednika, ali to može utjecati na korištenje naših web stranica, te na neke ili sve funkcije.

Ako ne želite prihvatiti neke kolačiće, nećete moći mogli koristiti određene funkcije na našim web stranicama. Ako ne želite primati personalizirane oglase, to znači da ćete zasigurno moći primati dio oglasa na internetu, ali ti oglasi neće biti prilagođeni vašim željama i načinom pretraživanja.

Oglašavanje na temelju korisnikove upotrebe naših web stranica (ciljano oglašavanje na temelju ponašanja)

Na našim web stranicama koristimo kolačiće za takozvano ciljano oglašavanje na temelju ponašanja. Radi se o tekstualnim datotekama s pomoću kojih se podaci o informacijama o upotrebi posjećene web stranice (broj posjeta, vrijeme posjeta, vrijeme provedeno na pojedinim stranicama itd.) i podaci o korisniku spremaju na vaše računalo. Ti profili o upotrebi se anonimni analiziraju kako bi se kasnije kod prikazivanja online oglasa (npr. bannera) na drugim web stranicama omogućio sadržaj prilagođen interesu pojedinog korisnika. U tom slučaju kolačići ne pohranjuju osobne podatke poput imena i prezimena, adrese i elektronske pošte korisnika.

Pri tome IP adresu prikuplja izravno pružatelj usluge ciljanog oglašavanja na temelju ponašanja, i pravilno ga pohranjuje u skraćenom ili šifriranom obliku (tj. IP adresa se mijenja drugim nizom brojeva koji ne dozvoljava otkrivanje prvotnog rasporeda brojki IP adrese te se ne može povratno slijediti niti dalje obrađivati).

Ciljano oglašavanje na temelju ponašanja i druge oblike oglašavanja na našim web stranicama provodimo djelomično samostalno, a djelomično u suradnji s poslovnim partnerima.

Koristimo sljedeće kolačiće:

 • ShopGuru Cookie Consent
 • Google Analytics
 • Google Tag Manager

Koja su vaša prava povezana s obradom osobnih podataka? 

Ovisno o pravnoj osnovi obrade vaša prava mogu biti sljedeća: 

 • zatražiti pristup osobnim podacima koji se odnose na vas, odnosno imate pravo na informaciju o opsegu prikupljenih podataka, svrsi obrade, kategoriji osobnih podataka koji se obrađuju, primateljima kojima se podaci dostavljaju i razdoblju pohrane
 • zatražiti ispravak netočnih, odnosno dopunu nepotpunih osobnih podataka te smo u tom slučaju dužni postupiti u skladu s vašim zahtjevom bez nepotrebnog odgađanja
 • uložiti prigovor na obradu osobnih podataka u slučaju obrade na temelju legitimnih interesa
 • tražiti brisanje podataka kad je svrha obrade ispunjena, kada povučete privolu kao jedinu osnovu obrade, kad vaš interes zaštite privatnosti preteže nad legitimnim interesom ShopGuru-a za obradu. Pravo na brisanje nije apsolutno pravo i ne primjenjuje se primjerice u slučajevima kad je obrada nužna radi ostvarivanja prava na slobodu informiranja i izražavanja, radi poštivanja zakonskih obveza kojim podliježe ShopGuru  radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva i slično
 • ograničiti obradu podataka, primjerice kada osporavate točnost podataka, sve dok ne provjerimo njihovu točnost
 • podnijeti prigovor nacionalnom nadzornom tijelu, odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka (AZOP).

Traženje pristupa osobnim podacima koji se odnose na vas ili traženje ispravka vaših osobnih podataka

Ako želite pristup svojim osobnim podacima ili smatrate da je došlo do nepravilnosti u obradi osobnih podataka, molimo vas da se obratite Službeniku za zaštitu osobnih podataka. 

Prava za suprotstavljanje obradi vaših osobnih podataka u određene svrhe:

Prava vezana uz vaše osobne podatke, možete provesti na isti način kao i u prošlom poglavlju:

 • možete se suprotstaviti korištenju ili obradi vaših osobnih podataka kada ih koristimo ili obrađujemo zbog izvršavanja zadataka od javnog interesa, ako obrađujemo vaše osobne podatke za naše zakonite interese, uključujući "profiliranje" (na primjer, predviđanje vašeg ponašanja na podlozi osobnih podataka) na temelju bilo koje od ovih svrha,
 • možete se suprotstaviti obradi vaših osobnih podataka u svrhe direktnog marketinga (uključujući svaku automatiziranu ocjenu koju o vama donesemo ili bilo koju od vaših značajki, ako je povezana s takvim direktnim marketingom).

Možete provesti svoje pravo za suprotstavljanje korištenju ili obradi vaših osobnih podataka u svrhe direktnog marketinga, tako što ćete: poslati e-poruku na newsletter@shopguru.hr u kojoj zahtijevate da vam prestanemo slati marketinške poruke, dok pri tome morate obavezno navesti tip poruka od kojih se želite odjaviti. Svaki put kad se suprotstavite direktnom marketingu komunikacijskom metodom drugačijom od marketinških poruka koje ste od nas dobili, morate nam proslijediti svoje ime i dovoljno podataka da vas možemo prepoznati.

Korištenje automatiziranog odlučivanja, uključujući profiliranje

Na podlozi osobnih podataka koje smo od vas dobili, u određenim se slučajevima izvodi automatsko odlučivanje (uključujući profiliranje).

Promjene naših pravila privatnosti

Povremeno možemo promijeniti naša pravila privatnosti, o čemu ćete biti obaviješteni. Ako nastavite pristupati do naše web stranice na taj datum ili nakon tog datuma, slažete se da se na vas odnosi nova verzija naših pravila privatnosti.

Kada namjeravamo koristiti vaše osobne podatke u novu svrhu, proslijedit ćemo vam informacije o toj svrsi i sve druge važne informacije, prije nego što upotrijebimo vaše osobne podatke u nove svrhe.

Promjene vaših osobnih podataka

Molimo vas da nas obavijestite ukoliko dođe do bilo kakve promjene vaših osobnih podataka koje imamo, kako bi čitavo vrijeme bili točni i ažurni.

Ograničenje odgovornosti

Iako poduzimamo dostupne tehničke, organizacijske i administrativne mjere zaštite osobnih podataka od slučajne ili namjerne zlouporabe, uništenja, gubitka, neovlaštene promjene ili pristupa ne možemo jamčiti da neki od osobnih podataka koje prikupljamo neće nikada biti slučajno otkriveni, suprotno odredbama ovdje opisanih zakonskih propisa i internih pravila ShopGuru-a.

Do najveće mjere dopuštene zakonom isključujemo odgovornost za štetu nanesenu korisnicima ili trećim osobama slučajnim otkrivanjem osobnih podataka.

Datum stupanja na snagu ovih Pravila o privatnosti je 11.10.2021..